Tel: 6345 2884
www.masjidkhalid.org
Masjid Khalid

Description

Pengajian Asas ini merangkumi 2 tahun dalam berbagai bidang dalam ilmu Islam, termasuk Ilmu Fiqh, Tauhid, Sirah, Akhlak, Bahasa Arab, hafalan surah-surah terpilih dari al-Qur'an, doa-doa dan praktikal solat. Setiap tahun, akan diadakan 2 kali peperiksaan bagi menentukan kemampuan para pelajar sebelum mereka lanjut kepada tahun berikutnya.

Sekiranya berlaku pandemik, kelas akan berlangsung dalam talian (online) sesuai dengan garispandu MOH.

Masa: 9am-1pm Setiap Hari Sabtu
Bahasa: Bahasa Melayu
Mula: Januari 2023
Pembayaran waktu pendaftaran: $130
2 x $50 (yuran untuk 2 bulan) + $30 (yuran pendaftaran)

Yuran bulanan: $50
Yuran pendaftaran: $30 (sekali)